Ervaringensite maakt gebruik van coockies
Om een zo optimale mogelijk beleving voor onze bezoekers te garanderen, maken wij gebruik van zogeheten coockies. Dit doen wij zowel voor functionele, analytische en marketing coockies.
Door de melding te sluiten of gebruik te maken van de website laat je weten dat je akkoord gaat. Meer informatie over ons coockiebeleid? Lees dan hier verder
Sluit melding
Meer informatie

Das Rechtsbijstand ervaringen, reviews, beoordelingen en klachten

5.09
5.09 0 10
8 reviews
13% tevredenheid
Start met beoordelen
-
2020-06-03 10:25:10
4 maanden geleden
1 10 0
Onprofessioneel, onbetrouwbaar, gebrek aan kennis en nalatig. Vele jaren lang ben ik cliënt geweest van DAS . Ja zelfs was ik enige jaren werkzaam bij de concurrent.Ik mag en kan dan ook oordelen. Toen ik wegens omstandigheden naar Duitsland verhuisde en onenigheid kreeg met mijn niets presterende externe advocaat, ene Erwin Jonker, die was ontslagen bij AssumDelft en overstapte naar Ariëns Advocaten Amersfoort mocht hij van mij uit medelijden de zaak, die hij behandelde bij Assum Delft verder behandelen bij Ariëns Advocaten Amersfoort . Het ging om een incassozaak die in Duitsland diende plaats te hebben. Deze narcist die zich op dit gebied zelf een expert vond maakte er niets van In 8 jaar tijd waarvan ca. 3 jaar deze zaak werd behandeld tot het hof Arnhem toe, waarin ik praktisch alle werkzaamheden verrichtte pronkte hij met mijn veren. Hij verzocht mij evenals aan zijn vriendjes een zeer goed review dat bezijden de waarheid zou zijn te schrijven, hetgeen tegen de regels van Google is, en waarmede hij zijn prospects tracht te misleiden. Bij DAS heeft hij veel geld gedeclareerd om 3 gerechtsdeurwaarders te consulteren en één detective, die met de gelijke gevraagde juiste informatie kwamen, waarvan hij geen gebruik maakte. De narcist bleef tegen beter weten in zijn eigen weg gaan,en dat ca. 5 jaar lang zonder enig succes. Wij kregen geen consensus over de verdere behandeling van deze zaak en gingen uiteen. Ik,al enige tijd in Duitsland wonende, was geen klant meer van DAS maar nu van een Duitse rechtsbijstandsverzekeraar. De narcist liet mij weten dat DAS mij diende toe te staan de zaak door een nieuwe advocaat te laten afwerken. Dit gebeurde NIET. Door ene mevrouw Sharon Kaat van DAS werd toegezegd de mogelijkheden om deze zaak netjes af te werken zouden worden onderzocht. Tot tweemaal toe is er met haar telefonisch contact geweest.Zij heeft mij belazerd! Een klacht indienen bij het Kifid was niet nodig·Wij zouden er wel uitkomen. Niets bleek minder waar. Telefonisch gemaakte afspraken werden niet nagekomen .De krachtens de artikelen 12 en 15 AVG ter inzage gevraagde bescheiden werden geweigerd .Van deze hoogst onbetrouwbare medewerkster van DAS ontving ik en stuurde ik deze e-mails:- Forwarded message -Van: bernard.Date: do 27 feb. 2020 om 13:57Subject: Re: Wederom teleurgesteldTo: Sharon Kaat .Mevrouw Kaat,Deze verregaande onbeschoftheid had ik van u, voor wie ik, in vertrouwen, mijn doopceel heb gelicht, niet verwacht. Zo ben ik niet opgevoed.U heeft mijn vertrouwen in u beschaamd.U zult ongetwijfeld wel een reden hebben om zo te handelen.Mogelijk dat u alsnog het fatsoen kunt opbrengen om te reageren. Groet,mr.B. bernard .24 feb. 2020 15:54 aan Sharon.Beste mevrouw Kaat,Na het prettige telefonisch onderhoud met u van vorige week stelt u mij echter wederom teleur door opnieuw uw afspraak niet na te komen. Ik hoop echter dat u uw afspraak alsnog nakomt.Met vriendelijke groet,mr.B.Sharon Kaat di 17 mrt. 09:10 (10 dagen geleden) aan mij. Geachte heer Borgart,Mijn welgemeende excuses voor het uitblijven van een reactie, zeker na het prettige gesprek. Wij spraken elkaar alweer een tijd geleden en ik neem graag nog telefonisch contact met u op. Ik zal dit vandaag doen tussen 11.00 en 13.00 uur.Met vriendelijke groet,Sharon Kaat DAS Teamleider Externe Rechtshulp .bernard .12:38 (1 minuut geleden)aan mdj.mairuhu, Sharon. Cc de weledelgestrenge vrouwe mr. Hanneke Jukema.Algemeen Directeur Geachte mevrouw Kaat,Het met u gevoerde telefoongesprek moest ik helaas wegens optredende hartritmestoornissen voortijdig beëindigen.Een tweede hartstilstand ,die voor mij fataal had kunnen zijn wenste ik niet.De eerste hartstilstand , waarbij ik 10 minuten dood was had al fataal kunnen zijn.Ik hoop dat u daar begrip voor kunt opbrengen.Zoals u mij in uw e-mail laat weten : “ Ik kom graag nog met u in contact om uw dossier verder te bespreken, zeker nu uw advocaat uw zaak heeft teruggeven”.Wordt wederom niet bewaarheid.Na 17 maart 2020 09:10. werd niets meer vernomen. MIJD DAS! mr. B.Borgart. Mr. B.J.P. Borgart Aantekenen Strikt vertrouwelijk Mevrouw Hanneke Jukema - CEO DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekering NV Postbus 23000 1100 DM Amsterdam Bedburg-Hau, 7 mei 2020 Inzake: Directieklacht .Dossier 1.14.067894. Brief van Basje van Harten, gedateerd 23 april 2020. Mevrouw Jukema, Dat u, uw Chief Legal Operations , iemand, die van zijn integere , lieve ouders een opvoeding heeft gekregen waarin hij mij in deze zaak geen recht doet , en HIJ mij de ”fatsoensnormen” geldende bij DAS ook bij mij tracht op te dringen als de norm , gaat mij te ver ik ben geen crimineel. Wij hebben in ons vaandel staan EERLIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID ik ben opgegroeid in het milieu van de rechterlijke macht en weet mij in dit milieu uitstekend te gedragen. Maar als tuig denkt mij als tuig te kunnen behandelen, behandel ik tuig op een gelijke wijze. Echter met criminelen , hoogst onbetrouwbaren, en arrogante ongekwalificeerden heb ik eveneens moeite, en juist indien dit soort mensen die hun fatsoensnorm durft te stellen accepteer ik NIET! Ik zal mijn afkomst nimmer verloochenen. Neen, ik ben trots op mijn afkomst. En dan denkt simpele Basje, die afgegleden is naar het bedenkelijke DAS milieu, en die mij in uw opdracht in hoofde genoemde brief moet schrijven , waarin hij mij durft te laten weten: “ Wij zullen per direct zowel de schriftelijke als mondelinge communicatie met u stoppen “, en hiermede ,naïef, denkt in de ongepaste arrogantie van zijn werkgever, dat hiermede voor de criminele organisatie de zaak is afgehandeld, dan vergist hij zich!! Arme Basje, dat hij die van zijn integere ouders een goede opvoeding heeft gehad juist bij een criminele organisatie moet werken. Een werkgever, die haar klanten misleidt ,en mij wederom is gebleken , dat na de vele directiewisselingen ook deze directie wederom ongekwalificeerd is. Dat DAS werkt met hoogst onbetrouwbare medewerkers, die hun beloften niet nakomen en beschikken over onvoldoende kennis , kwaliteit en FATSOEN , zoals: M.D.J.M….., Sharon ……. , Jan van de B……, mijn oud collega, die zijn kinderen , Paul ……OOM PAUL lieten noemen in de hoop zo binnen Arag carrière te kunnen maken, en deze weinig geliefde man , nadat Oom Paul na zijn vertrek naar Arag hoofkantoor in Duitsland vertrok ook hij vertrok maar dan naar DAS Nederland. Hij geloofde na het vertrek van oom Paul niet meer in een carrière bij Arag en terecht! Na de vele directiewisselingen, die er al geweest zijn is het een ware gotspe, dat U namens de DAS, fatsoensnormen voor deze criminele organisatie durft te stellen, is een grote lacher, maar ook een klachtenprocedure te schrijven waarmee u uw klanten misleidt en dat u, de hier de voornoemde medewerksters, in uw opdracht hoogst, onbetrouwbaar laat handelen en hun afspraken NIET nakomen kan ik NIET accepteren. Helaas, zo de meester zo de knecht! En dat u bij directieklachten, en nota bene verantwoordelijk voor dit beleid, schittert door afwezigheid. U heeft mij de gevraagde informatie , die u mij verplicht bent te verstrekken, NIET verstrekt! Spant crimineel samen met mijn ex advocaat, E. Jonker, die niet alleen mij heeft belazerd maar ook DAS en u daarmee uw werkgever te kort heeft gedaan na door hem te zijn benadeeld met zijn declaraties, met name de declaraties betreffende de door hem ingeschakeld experts die door DAS blindelings werden betaald en die met de verstrekte waardevolle JUISTE informaties van deze experts NIETS heeft gedaan! Neen, door stugge volharding in zijn gemaakte fouten heeft hij bewust mijn zaak getraineerd. Ook hij bleek hoogst onbetrouwbaar en kwam zijn afspraken niet na. Voorts diende ik zijn agenda bij te houden ,en pronkte de narcist met mijn veren . Ik heb praktisch al het werk moeten verrichten voor deze hoogst onbetrouwbare “advocaat” . Een man die al eerder terecht was ontslagen en die ik weer te paard wilde helpen., maar wat kreeg ik van deze hoogst onbetrouwbare man : STANK VOOR DANK! Een man die zijn vriendjes verzocht tot het schrijven van uitstekende, niet op waarheid beruste reviews, hetgeen tegen de regels van Google is, waarmede hij poogde zijn cliënten en prospects te misleiden, en DAS voor mij onbegrijpelijke redenen, hem crimineel de hand boven het hoofd houdt. DIT MOET DE WERELD WETEN! Deze ervaring MOET en ZAL ik op legale wijze uitdragen! Een snelle correcte en fatsoenlijke afwikkeling van deze onverkwikkelijke zaak wordt , gezien mijn gezondheid en leeftijd maar ook mede op doktersadvies op prijs gesteld . Langlopende klachten procedures bij het Kifid, en bij de Autoriteit Persoonsgegevens werden eveneens NIET gewenst door Sharon Kaat zo liet zij mij weten .Neen wij zouden er wel samen uitkomen. Het tegendeel is het geval. Echter evenals de hiervoor genoemde personen was zij zeer onbetrouwbaar en kwam ook zij haar afspraken NIET na., Hoe durft mijn ex advocaat Jonker namens u te spreken en mij te verzekeren na 8 jaar gefaald te hebben, dat deze zaak door een andere advocaat moet worden overgenomen op uw kosten. Basje beweert in zijn schrijven dd. 3 april 2020 , dat hij had begrepen dat een Duitse deurwaarder met mijn dossier aan de slag zou kunnen gaan. Ik ben van mening dat deze incassoprocedure in Duitsland volledig opnieuw moet worden gestart met de juiste gerechtsdeurwaarder, en hij al van de experts had vernomen wie de juiste deurwaarder was met de juiste jurisdictie. Echter de narcist heeft daar geen gebruik van gemaakt. Deze rat heeft alleen maar verkeerde deurwaarders en andere experts ingeschakeld tegen beter weten in .Hij wist het beter! Hij heeft DAS nodeloos met extra kosten belast waardoor er voor mij nog slechts een restantbedrag van €. 1.806,62 over blijft om deze incasso met een mogelijk succes (?)af te handelen. DIT IS TE WEINIG! U dient het nodeloos teveel uitgekeerde bedrag, als gedupeerde voor mij betaald hebbende als uw verzekerde terug te vorderen te weten: Kosten detective, betaling aan verkeerde deurwaarders , en de gerechtskosten en mij een bedrag ter beschikking te stellen van €.5.000,00 , hopende dat dit bedrag toereikend genoeg is deze zaak binnen een korte termijn te kunnen afwikkelen. Na mij dat bedrag te hebben uitbetaald hoop ik de strijd weer te kunnen hervatten. Ik zal ik geen verdere declaraties meer bij u indienen, en u finale kwijting verlenen.. U tracht mij na het gedane verzoek mij volledige inzage te verlenen ex Artikel 12 en 15 AVG af te schepen met slechts beschrijvingen te geven, door een soort interview, dat u uzelf meent te moeten afnemen , waarbij de ondervrager en de geïnterviewde een en dezelfde persoon zijn en u met bedrog en list zonder ook maar enig bewijs te leveren tracht aan deze plicht te ontkomen. SCHANDE! Na informatie te hebben ingewonnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens vernam ik dat ik hier geen genoegen mee hoef te nemen. Gezien de ervaring met DAS trek ik de juistheid van de door u verstrekte informatie sterk in twijfel. Dit is NIET de bedoeling van de wet AVG. Ook deze louche wijze waarop u mij tracht af te poeieren zal ik niet lang meer voor mij houden. Het gedane verzoek door mij ex artikel 12 en 15 AVG ziet op het verkrijgen van een VOLLEDIGE inzage in ALLE persoonsgegevens in het kader van de AVG. Deze gegevens dienen door DAS onvoorwaardelijk aantoonbaar te worden verstrekt zoals door DAS in het kader van haar dienstverlening heeft verwerkt, en niet via een gespeeld interview. Mijn beroep op artikel 12 en 15 van de AVG werd gedaan om te kunnen controleren of de verwerking van de persoonsgegevens juist, volledig relevant en rechtmatig is geweest. Anders dan DAS wellicht denkt , is mijn verzoek NIET beperkt tot de verstrekking van algemene gegevens. Neen, de strekking van de AVG gaat veel verder . Het gaat om alle persoonsgegevens, die in het kader van de dienstverlening van DAS gegenereerd of verwerkt werden , inclusief de gegevens die zien op de verzekering met de meerdere malen gewijzigde dossier nummers thans genummerd onder dossier 1.14.067894. De ratio van de AVG is dat de betrokkene moet kunnen weten welke persoonsgegevens van hem of haar door een verwerker worden verwerkt en moet kunnen controleren of de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens Juist, volledig, relevant, en rechtmatig is. Uit het voorgaande vloeit voort dat ik wel degelijk recht en belang heb om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens in het bezit van DAS meer specifiek : alle schriftelijke contractstukken, de gevoerde correspondentie, inclusief aantekeningen en uitgewerkte telefoonnotities . DAS kan en mag niet volstaan met de verstrekking van slechts globale informatie. Ik verwacht vóór uiterlijk 16 mei 2020 een juiste uitvoering van deze wet. Groet,
mr. B. Borgart
Rapporteren
2020-05-24 16:18:51
4 maanden geleden
2 10 0
Vele jaren lang ben ik cliënt geweest van DAS . Ja zelfs was ik enige jaren werkzaam bij de concurrent.Ik mag en kan dan ook oordelen. Toen ik wegens omstandigheden naar Duitsland verhuisde en onenigheid kreeg met mijn niets presterende externe advocaat, ene Erwin Jonker, die was ontslagen bij AssumDelft en overstapte naar Ariëns Advocaten Amersfoort mocht hij van mij uit medelijden de zaak, die hij behandelde bij Assum Delft verder behandelen bij Ariëns Advocaten Amersfoort . Het ging om een incassozaak die in Duitsland diende plaats te hebben. Deze narcist die zich op dit gebied zelf een expert vond maakte er niets van In 8 jaar tijd waarvan ca. 3 jaar deze zaak werd behandeld tot het hof Arnhem toe, waarin ik praktisch alle werkzaamheden verrichtte pronkte hij met mijn veren. Hij verzocht mij evenals aan zijn vriendjes een zeer goed review dat bezijden de waarheid zou zijn te schrijven, hetgeen tegen de regels van Google is, en waarmede hij zijn prospects tracht te misleiden. Bij DAS heeft hij veel geld gedeclareerd om 3 gerechtsdeurwaarders te consulteren en één detective, die met de gelijke gevraagde juiste informatie kwamen, waarvan hij geen gebruik maakte. De narcist bleef tegen beter weten in zijn eigen weg gaan,en dat ca. 5 jaar lang zonder enig succes. Wij kregen geen consensus over de verdere behandeling van deze zaak en gingen uiteen. Ik,al enige tijd in Duitsland wonende, was geen klant meer van DAS maar nu van een Duitse rechtsbijstandsverzekeraar. De narcist liet mij weten dat DAS mij diende toe te staan de zaak door een nieuwe advocaat te laten afwerken. Dit gebeurde NIET. Door ene mevrouw Sharon Kaat van DAS werd toegezegd de mogelijkheden om deze zaak netjes af te werken zouden worden onderzocht. Tot tweemaal toe is er met haar telefonisch contact geweest.Zij heeft mij belazerd! Een klacht indienen bij het Kifid was niet nodig·Wij zouden er wel uitkomen. Niets bleek minder waar.. Telefonisch gemaakte afspraken werden niet nagekomen .De krachtens de artikelen 12 en 15 AVG ter inzage gevraagde bescheiden werden geweigerd .Van deze hoogst onbetrouwbare medewerkster van DAS ontving ik en stuurde ik deze e-mails:- Forwarded message -Van: bernard.Date: do 27 feb. 2020 om 13:57Subject: Re: Wederom teleurgesteldTo: Sharon Kaat .Mevrouw Kaat,Deze verregaande onbeschoftheid had ik van u, voor wie ik, in vertrouwen, mijn doopceel heb gelicht, niet verwacht. Zo ben ik niet opgevoed.U heeft mijn vertrouwen in u beschaamd.U zult ongetwijfeld wel een reden hebben om zo te handelen.Mogelijk dat u alsnog het fatsoen kunt opbrengen om te reageren. Groet,mr.B. bernard .24 feb. 2020 15:54 aan Sharon.Beste mevrouw Kaat,Na het prettige telefonisch onderhoud met u van vorige week stelt u mij echter wederom teleur door opnieuw uw afspraak niet na te komen. Ik hoop echter dat u uw afspraak alsnog nakomt.Met vriendelijke groet,mr.B.Sharon Kaat di 17 mrt. 09:10 (10 dagen geleden)
aan mij. Geachte heer Borgart,Mijn welgemeende excuses voor het uitblijven van een reactie, zeker na het prettige gesprek.
Wij spraken elkaar alweer een tijd geleden en ik neem graag nog telefonisch contact met u op. Ik zal dit vandaag doen tussen 11.00 en 13.00 uur.Met vriendelijke groet,Sharon Kaat DAS Teamleider Externe Rechtshulp .bernard .12:38 (1 minuut geleden)aan mdj.mairuhu, Sharon. Cc de weledelgestrenge vrouwe mr. Hanneke Jukema.Algemeen Directeur Geachte mevrouw Kaat,Het met u gevoerde telefoongesprek moest ik helaas wegens optredende hartritmestoornissen voortijdig beëindigen.Een tweede hartstilstand ,die voor mij fataal had kunnen zijn wenste ik niet.De eerste hartstilstand , waarbij ik 10 minuten dood was had al fataal kunnen zijn.Ik hoop dat u daar begrip voor kunt opbrengen.Zoals u mij in uw e-mail laat weten : “ Ik kom graag nog met u in contact om uw dossier verder te bespreken, zeker nu uw advocaat uw zaak heeft teruggeven”.Wordt wederom niet bewaarheid.Na 17 maart 2020 09:10. werd niets meer vernomen. MIJD DAS! mr. B.Borgart.

Rapporteren
2019-12-10 15:13:10
10 maanden geleden
2 10 0
het is zoveelste keer dat ik een geschil meld en krijg ik heel snel te horen dat het niet in voorwaarde voorkomt. ik vroeg me af wat dan wel? als ik het geld wat ik betaal opzij zet zou dat beter zijn dan ben je weer bang dat niet goed doet. het is lastig en ook waardeloos.
Rapporteren
2019-10-25 17:26:40
11 maanden geleden
2 10 0
Ik ben al 20 jaar aangesloten bij D.A.S en die is sinds jaren telkens maar opgeslaan van 225 € naar nu een 425 €/j als uitgebreide rechtsbijstand.Van de 8 keer dat ik gebruik heb gemaakt van hun diensten,zijn er telkens vier keer excuses om maar niet te moeten tussen komen in een geschil.Zij schrijven en passen hun uitsluitingsmodaliteiten constant aan zodat je dan telkens uit de boot valt voor een rechtsbijstand.Betaal het maar zelf is hun moto !
Rapporteren
2016-12-19 22:06:59
4 jaren geleden
1 10 0
Doen weinig tot niks. Communicatie bar slecht. Wanneer je opgeeft maandelijkse machtiging te geven, en zij maken de fout en vervolgens niks afschrijven.. Is het jouw schuld dat je te laat bent en krijg je er ook nog een boete van incasso bovenop. Omdat ik bij het afsluiten niets heb meegekregen dat ik er 1 jaar aan vast zat, heb ik noodgedwongen elke maand 60 euro weg kunnen gooien. Vervolgens krijg ik 2 tot 3 toe te horen dat mijn bijstand was geblokkeerd omdat er geen betalingen binnen kwamen. Na bewijzen te hebben opgestuurd, kreeg ik geen excuses niks. Maar wel elke maand dreigende brieven binnen krijgen ten onrechte. En elke medewerker beweerde wat anders. Kortom een bedrijf die ik niemand aan zal raden.
Rapporteren
2016-08-04 09:23:38
4 jaren geleden
1 10 0
na een bezoek bij een horror tandarts heb ik zoveel schade opgelopen aan mijn gebit en ook nog eens erbij verlies van mijn bedrijf heb ik voor de eerste in 10jr een beroep gedaan op de rechtsbijstand van Das. na 2jr ontving ik een brief van das dat de horrortandarts gedagvaard zou worden. mm dacht mooi maar 2 dagen later werd ik gedagvaard door de horrortandarts en ik moet nu alle kosten vergoeden inclusief gerechtskosten aan de horrortandarts en Das liet me ijskoud in de steek. daar blijft het niet bij want de schade die de horrortandarts bij mij heeft aangericht moet ik ook nog eens voor opdraaien want een nieuwe tandarts mag mijn gebit opnieuw verbouwen met een nieuw kosten plaatje.....
Rapporteren
2015-04-16 11:42:54
6 jaren geleden
3 10 0
Ik zou graag mensen willen afraden om hier een verzekering bij af te sluiten op basis van mijn eigen ervaring. de zaak die ik in behandeling heb laten nemen is redelijk simpel. de tegenpartij (een aannemer) was vergeten om bij zijn meerwerkprijzen BTW toe te voegen en heeft 7 maanden na het tekenen van het contract een prijsverhoging willen doorvoeren. in mijn ogen een simpele zaak. in december 2014 mijn zaak aangemeld, ongeveer 10 telefoontjes en 3 mails en 2 maanden later werd er voor het eerst naar mijn zaak gekeken en geconstateerd dat er 1 document miste in mijn aanmelding. 15 telefoontjes, 6 mails en 10 weken later was er eindelijk een analyse op tafel. op dit moment (16 april 2015 nog steeds geen concept brief gehad en nog geen contact gehad met de tegenpartij vanuit das) overzicht beoordeling: Vriendelijkheid telefonisten: 4 / 5 deskundigheid personeel: 2 / 5 beloften nakomen : 0 / 5 bereikbaarheid contactpersoon 0 / 5 afhandeling klachten 1 / 5 eindoordeel (tot nu toe) 1 / 5 kortom raad ik het af om hier je te laten verzekeren. je word niet terug gebeld / gemaild. het lijkt erop of men niet met computers om kunnen gaan aangezien het digitale aanmeldingssysteem niet werkt. ik heb niet het gevoel alsof men je serieus neemt. zaak is nog niet opgelost, als er iets veranderd in het verloop van de zaak en in de houding van de DAS zal ik mijn review aanpassen
Rapporteren
2014-11-07 13:12:47
6 jaren geleden
1 10 0
Behalve misschien je banksaldo

Claims worden afgewezen, klachten niet serieus genomen. Tijdens juridische procedures vertrekken behandelaars en de dossiers worden niet voldoende overgedragen aan opvolgers. Zo is het ons overkomen dat de ene behandelaar zei:"je hebt een sterke zaak" en de nieuwe behandelaar weigerde om zelfs maar met de zaak aan het werk te gaan, zonder enig redelijk argument.
Rapporteren
1
5.09